Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwala na skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach życiowych.


W trakcie zajęć pracuję nad pracuję nad następującymi umiejętnościami:

  • inicjowanie interakcji społecznych;
  • utrzymywanie interakcji społecznych;
  • naukę patrzenia z perspektywy innych osób;
  • rozumienie emocji własnych i innych osób;
  • rozumienie mimiki, gestów;
  • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • rozwijanie poczucia humoru, naukę rozumienia znaczeń niedosłownych;
  • wykorzystanie kontaktu wzrokowego w sytuacjach społecznych.