Jeżeli u Państwa dziecka zdiagnozowano autyzm i nie wiecie, jak pracować i postępować z dzieckiem, serdecznie zapraszam!

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Gabinet wyposażony jest w pomoce dydaktyczne dostosowane do pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. 

Ściśle współpracuję z rodzicami dziecka, którzy otrzymują program edukacyjno-terapeutyczny oraz materiały do ćwiczeń w domu.

 

W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

  • staram się tworzyć warunki, w których dziecko czuję się bezpiecznie;
  • pozyskuję dziecko do współpracy oraz rozwijam jego motywację do pracy;
  • rozwijam wszystkie deficytowe sfery rozwoju dziecka;
  • uczę pozytywnych zachowań i pracuję nad redukowaniem zachowań niepożądanych, takich jak agresja: autoagresja, ucieczki od zadania;
  • rozwijam umiejętności społeczne, językowe, komunikacyjne oraz samodzielność;
  • pracuję nad zwiększenem u dziecka koncentracji na zadaniu;
  • staram się budować u dziecka poczucie pozytywnej wartości.

Pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opieram się na założeniach analizy behawioralnej stosowanej. Jest ona najbardziej skuteczną i potwierdzoną naukowo metodą pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.