GABINET TERAPII MOWY I KOMUNIKACJI oferuje profesjonalną pomoc w terapii zaburzeń mowy i komunikacji.


Oferta:

  • diagnoza i terapia logopedyczna;
  • wczesna interwencja terapeutyczna;
  • programowanie rozwoju językowego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, apraksją, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy;
  • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
  • nauka czytania;
  • pomoc w zakresie sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.