Gabinet Terapii Mowy i Komunikacji

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem i certyfikowanym terapeutą analizy behawioralnej stosowanej. Od 20 lat pracuję jako logopeda i terapeuta dzieci z autyzmem.

Zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapią mowy dzieci z opóźnionym lub zaburzonym jej rozwojem.

GABINET TERAPII MOWY I KOMUNIKACJI oferuje profesjonalną pomoc w terapii zaburzeń mowy i komunikacji.

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel i logopeda, Przedszkolny Oddział Specjalny dla dzieci z autyzmem, Szkoła Podstawowa Nr 5, Kołobrzeg;
 • Terapeuta i logopeda, Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami, Szkoła Podstawowa Nr 5, Kołobrzeg;
 • Logopeda, Zespół Szkół Społecznych im Z. Herberta, Kołobrzeg;
 • Logopeda, Przedszkole Miejskie Nr 1, Kołobrzeg;
 • Logopeda, Przedszkole Miejskie Nr 6, w Kołobrzeg;
 • Trening zachowań społecznych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem;
 • Nauczanie indywidualne dziecka z autyzmem, Szkoła Podstawowa, Stare Bielice;
 • Nauczyciel nauczania początkowego, Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa, Kołobrzeg.


Oferta:

 • diagnoza i terapia logopedyczna;
 • programowanie rozwoju językowego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy;
 • trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • nauka czytania;
 • pomoc w zakresie sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.


Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Pedagogika nauczanie początkowe;
 • Studia podyplomowe w Instytucie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Logopedia;
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika;
 • 3-stopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniem autystycznym;
 • Certyfikat Nauczyciela - Terapeuty Dziecka z Autyzmem

... więcej