Dziecko wymaga konsultacji z logopedą, jeśli:

  • do 1 roku życia nie gaworzy, nie kieruje wzroku na twarz rodzica, nie odpowiada na uśmiech, nie próbuje naśladować dźwięków mowy, nie wskazuje palcem na pożądany przedmiot, nie macha ręką na pożegnanie;

  • do 2 roku życia nie wypowiada prostych słów: "mama", "tata", "daj", "nie", nie rozumie prostych poleceń, np.: "Daj buty", "Zrób pa pa", nie wskazuje części ciała i bliskich osób;

  • do 3 roku życia nie wypowiada prostych zdań, nie odpowiada na proste pytania typu: "Kto/co to?’ "Co robi?", nie potrafi skupić uwagi, gdy opowiadamy mu prostą historyjkę;

  • do 3 roku życia nie wymawia głosek ś, ź, ć, dź oraz l, j, p, b, t, d, n, w, f, k, g, m;

  • do 4 roku życia nie wymawia głosek: s, z, c, dz;

  • do 5 roku życia nie wypowiada głosek: sz, ż, cz, dż;

  • do 6 roku życia nie wymawia głoski "r";

  • ma trudności w zakresie komunikacji niewerbalnej: nie kiwa głową na "tak" i na "nie", nie kompensuje braku języka mówionego gestami, posiada ograniczone rozumienie mimiki i gestów innych osób;

  • ma problemy w budowaniu zdań prawidłowych pod względem gramatycznym, nieprawidłowo używa zaimków i przyimków, ma trudności w operowaniu uogólnieniami, ogranicza się jednej kategorii językowej, np. rzeczowników.