Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami z nauce czytania i pisania. Gabinet jest wyposażony w atrakcyjne pomoce dydaktyczne dostosowane do pracy z dziećmi z tymi trudnościami. Ściśle współpracuję z rodzicami, którzy otrzymują program terapii oraz materiały do ćwiczeń w domu.

 

W swojej pracy wykorzystuję metody sylabowe: metodę 18 struktur wyrazowych oraz symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania (metoda krakowska) oparta jest na wynikach badań neuropsychologicznych oraz badaniach mówiących, że sylaba, a nie głoska jest najmniejszą jednostką percepcyjną. Uwzględnia etapy rozwoju mowy oraz możliwości percepcyjne dziecka. Metoda jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, z niepełnosprawnością intelektualną, ryzykiem dysleksji, zaburzoną komunikacją językową.

 

W metodzie 18 struktur wyrazowych elementem tworzącym wyrazy są sylaby. W kolejnych etapach nauki zmienia się budowa sylab i ich liczba. Praca tą metodą pozwala na jednoczesne uaktywnianie analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestatyczno-ruchowego. Eliminuje głoskowanie, pozwala na poprawne czytanie całościowe, eliminuje błędy w pisowni.