Terapia logopedyczna w gabinecie skierowana jest do dzieci z  opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, apraksją oraz  niepełnosprawnością intelektualną.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Gabinet wyposażony jest w pomoce dydaktyczne przystosowane do pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji. Ściśle współpracuję z rodzicami dziecka, którzy otrzymują szczegółowy  pogram terapii oraz materiały do ćwiczeń w domu.

 

Prowadząc terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji opieram się na najnowszej wiedzy neurobiologicznej. Pracuję na wielu płaszczyznachSą to korygowanie wad wymowy lub w przypadku dzieci niemówiących wywoływanie mowy, programowanie rozwoju językowego dziecka, praca nad rozumieniem i ekspresją mowy oraz kształtowanie deficytowych funkcji odpowiedzialnych za mowę i szeroko rozumiane wspomaganie rozwoju umysłowego.


W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, obok pracy nad mową, konieczna jest praca nad rozwijaniem umiejętności komunikowania się. Umiejętność tę należy rozwijać nawet, jeśli dziecko nie potrafi jeszcze mówić. Jeśli zajmujemy się tylko kształtowaniem kompetencji językowych, istnieje duże ryzyko, że dziecko nie nauczy się funkcjonalności mowy, a w konsekwencji nie będzie używać mowy do komunikacji. Pracę nad rozwijaniem umiejętności komunikowania się należy rozpocząć jak najwcześniej!